Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

33 málo známych pokút: Vedeli ste o nich?

Zákon o premávke je vcelku rozsiahly a za porušenie každého ustanovenia či odseku hrozia sankcie. Pozreli sme sa na tie menej známe priestupky. Pozrite sa, za čo všetko, môžu dostať vodiči na Slovensku pokutu.
13 100 príspevkov 16.03.2016 / Soňa Zverková

Cestné kontroly a najmä pokuty za priestupky sú pre väčšinu vodičov ako červená pre býka. Existujú priestupky, ktoré sú honorované častejšie, iné zas menej. Pozreli sme sa na zákon o cestnej premávke a vylovili z neho zopár zaujímavých ustanovení resp. ich porušení, o ktorých sa príliš často nehovorí. Zobrali sme to pekne od prvých paragrafov a tu je prehľad 33 menej známych trestov. Ktorý z uvedených priestupkov ste nepoznali? Dajte nám vedieť v diskusii.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: TASR Zdroj: TASR

1. Antiradar (§ 3 ods. 3)

Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie.

Pokuta za používanie takýchto prístrojov alebo za ich umiestnenie vo vozidle (nezávisle od toho, či sa používa):

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 150 eur

V správnom konaní: od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov


2. Ohľaduplnosť voči autoškolám (§ 4 ods. 1 písm. d)

Vodič je povinný brať ohľad na vozidlo označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková Zdroj: Soňa Zverková


3. Pomocníci, napríklad, pri preprave veľkého nákladu (§ 4 ods. 1 písm. g)

Vodič je povinný pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ten účel ich náležite poučiť.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


4. Zabezpečenie vozidla (§ 4 ods. 1 písm. h)

Vodič je povinný zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľadu

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

5. Výhľad z miesta vodiča (§ 4 ods. 1 písm. i)

Vodič je povinný zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia vozidla

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

Ilustračná snímka 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka Zdroj: Dreamstime


6. Znížená schopnosť vedenia vozidla (§ 4 ods. 2 písm. e)

Vodič nesmie viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 150 eur

V správnom konaní: od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov


7. Znížená schopnosť vedenia vozidla (§ 4 ods. 2 písm. f)

Vodič nesmie viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou,

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


8. Zverenie vozidla nespôsobilej osobe (§ 4 ods. 2 písm. g)

Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené týmto zákonom, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

Ilustračná snímka 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka Zdroj: Dreamstime


9. Rýchlosť jazdy (§ 4 ods. 2 písm. k)

Vodič nesmie prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


10. Rýchlosť jazdy (§ 4 ods. 2 písm. l)

Vodič nesmie znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


11. Hanlivé gestá (§ 4 ods. 2 písm. n)

Vodič nesmie používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

Ilustračná snímka 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka Zdroj: Dreamstime


12. Farby polície alebo hasičov (§ 4 ods. 2 písm. o)

Vodič nesmie použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


13. Reflexné vesty resp. odevy (§ 5 ods. 3)

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody; pritom nemožno použiť taký bezpečnostný odev, ktorý je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi používanými ozbrojenými silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými zbormi

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


14. Kamióny v kopcoch (§ 5 ods. 5)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pri jazde do svahu povinný umožniť prejazd rýchlejších vozidiel idúcich za ním; ak si to situácia vyžaduje, je povinný aj odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku, a to až do prejazdu týchto vozidiel

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

Ilustračná snímka 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka Zdroj: Dreamstime


15. Bezpečnostné pásy (§ 8 ods. 1)

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


16. Jazda v jazdných pruhoch (§ 9 ods. 2)

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky; pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť.

Pokuta za porušenie:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


17. Jazda v jazdných pruhoch (§ 10 ods. 3)

V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič vozidla použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh; to neplatí pre vodiča uvedeného v odseku 2 (nákladné nad 3,5 tony), na ktorého sa vzťahujú pri jazde v obci odseky 1 a 2

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: TASR Zdroj: TASR


18. Jazda v jazdných pruhoch (§ 10 ods. 5)

Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


19. Prekážka v jazdnom pruhu (§ 10 ods. 10)

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


20. Vyhradený jazdný pruh (§ 12 ods. 1)

Ak je na vozovke vyznačený vyhradený jazdný pruh, platí pre vodičov vozidiel, pre ktorých nie je vyhradený jazdný pruh určený, primerane § 11 ods. 2 a § 19 ods. 4; ak je vyhradený jazdný pruh vyznačený na električkovom koľajovom páse

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

Ilustračná snímka. Zdroj: Google Maps 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: Google Maps Zdroj: Google Maps


21. Zastávky MHD (§ 13 ods. 1)

Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, vodič iného vozidla je povinný zastaviť vozidlo. Ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich. Vodič smie pokračovať v jazde, ak neohrozí osobu, ktorá nastupuje do vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo z neho vystupuje.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


22. Predchádzanie (§ 15 ods. 1)

Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


23. Predchádzanie (§ 15 ods. 4)

Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

Ilustračná snímka. Zdroj: DVR 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: DVR Zdroj: DVR


24. Predchádzanie (§ 15 ods. 5 písm. i)

Vodič nesmie predchádzať, ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


25. Bezpečná vzdialenosť (§ 17 ods. 1)

Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


26. Bezpečná vzdialenosť (§ 17 ods. 2)

Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby sa predchádzajúce vozidlo mohlo pred neho bezpečne zaradiť.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


27. Jazda cez križovatku (§ 20 ods. 3)

Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: TASR Zdroj: TASR


28. Vchádzanie na cestu (§ 21 ods. 3)

Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


29. Otváranie dverí vozidla (§ 24 ods. 1)

Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb ani iných účastníkov cestnej premávky.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


30. Železničné priecestie (§ 28 ods. 1)

Prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané.

Pokuta:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 150 eur

V správnom konaní: od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov

V prípade, že ide o priestupok držiteľa (majiteľa) vozidla, platí § 6a ods. f) a pokuta je 300 eur


31. Klaksón (§ 31 ods. 1)

Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime Zdroj: Dreamstime


32. Hmlové svetlá (§ 32 ods. 3)

Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


33. Sneh na vozidle (§ 38 ods. 4)

Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť.

Pokuta za porušenie tohto ustanovenia:

V blokovom alebo rozkaznom konaní: do 50 eur

V správnom konaní: do 100 eur


Najnovšie články
Dražiť sa bude unikátna zbierka Porsche

Stredne veľké SUV prispieva k budovaniu mena švédskeho výrobcu, pyšný môže byť taktiež Volkswagen s tromi prvenstvami.

Najbezpečnejšou novinkou je Volvo XC60

Nemecký off-road spája tradičné silné stránky s výdobytkami súčasnej techniky, vďaka čomu by predchodcu mal prekonať vo všetkých smeroch.

Mercedes-Benz triedy G: Moderná klasika

Bentley dostalo motor prevzatý z modelu Panamera Turbo, ktorý dosahuje výkon 404 kW (550 k). Okrem toho uvádza automobilka aj gigantické brzdy.

Bentayga prichádza s ďalším osemvalcom

Výdavky a odškodnenia, ktoré musí Volkswagen vyplácať v súvislosti s dieselgate, sa nekončia. Po miliardách v USA musí kanadským motoristom vyplatiť ďalšie...

Volkswagen zaplatí ďalšie milióny

Ropné trhy testujú 70-dolárovú hranicu a hoci sa očakáva, že táto hranica bude ešte odolávať, jedného dňa ju prelomia. Podľa analytikov sa to odzrkadlí aj...

Pripravte si peňaženky: Benzín aj nafta zdražia

Elektrické kupé má prepracovanú aerodynamiku zadnej časti a silnejšie elektromotory, vďaka ktorým má dosiahnuť vyše 354 km/h.

Chevrolet Corvette na batériu je realitou
Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×