Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info

Podrobný pohľad na zmeny, ktoré čakajú vodičov

Vodiči, chodci aj cyklisti sa musia pripraviť na zmeny, ktoré prináša novela zákona o premávke. Zatiaľ ide iba o návrh, na jej konečnú podobu si ešte musíme počkať.
3 58 príspevkov 23.04.2013 / Soňa Zverková

Ministerstvo vnútra plánuje ďalšie zmeny v zákone o premávke, ktorými odstraňuje viaceré nezrovnalosti a nepresnosti. Zároveň však zavádza nové povinnosti pre chodcov aj vodičov, i keď na druhej strane vychádza v ústrety v snahe zjednodušiť úkony súvisiace s evidenciou vozidiel.

Všetky popisované zmeny sú zatiaľ iba súčasťou návrhu, ktorý je v pripomienkovom konaní. Ďalšie zmeny a úpravy môžu nastať aj v priebehu schvaľovacieho procesu v parlamente. Po jeho schválení poslancami a prezidentom by novela mala začať platiť od 1. januára 2014.

Chodci

Ministerstvo vnútra v snahe ochrániť najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky sprísňuje požiadavky na chodcov. Hoci v príslušnom ustanovení zákona vypadávajú len dve slovíčka („mimo obce“), dôsledky sú veľké. Podľa novely totiž chodec, ktorý sa pohybuje na krajnici alebo na okraji vozovky, musí použiť reflexné prvky alebo reflexný odev aj v obci.

Toto ustanovenie určite privíta väčšina vodičov, nakoľko chodca v tmavom oblečení možno v noci zbadať až na poslednú chvíľu. A je úplne jedno, či ide o horšie osvetlenú cestu v Bratislave, alebo opustenú cestu k lazom.

Nehody a škodové udalosti

Novela rozširuje povinnosti účastníka škodovej udalosti. Podľa platnej právnej úpravy bol účastník povinný oznámiť svoje osobné údaje osobe, ktorej spôsobil majetkovú škodu. Ak napríklad vodič poškodil zaparkované vozidlo, doteraz stačilo vložiť za stierač papier s kontaktnými údajmi.

Po novom však musí účastník nájsť poškodeného a spolu s ním vypísať a podpísať formulár Správa o nehode. Pokiaľ sa mu to nepodarí, musí privolať políciu, čím sa zo škodovej udalosti stáva dopravná nehoda so všetkým, čo k tomu patrí. Vrátane pokuty. Cieľom tejto novinky je zjednodušenie vymáhania náhrady škody zo strany poškodenej osoby.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime 3 fotografie v galérii Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime

Sekerou pre pirátov sa môže stať návrh, ktorý dopĺňa povinnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Doteraz museli poisťovne posielať polícii aktuálne údaje o zákonnom poistení vozidiel, no po novom by mali do evidencie posielať aj aktualizované informácie o poistných udalostiach. Polícia tak nebude evidovať len dopravné nehody, ale aj škodové a iné poistné udalosti.

Navrhované poplatky za dočasné vyradenie vozidla z evidencie

1. Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

 • do jedného roka – 5 eur
 • 1 až 2 roky – 20 eur
 • 2 až 4 roky – 35 eur
 • 4 až 6 rokov – 70 eur
 • 6 až 10 rokov – 170 eur
 • nad 10 rokov – 350 eur

2. Opätovné zaradenie vozidla do evidencie pred ukončením lehoty dočasného vyradenia – 5 eur.

3. Za predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie sa platia rovnaké poplatky ako pri prvej žiadosti, za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla.

Ministerstvo na druhej strane zmierňuje následky pre vodičov, ktorí počas piatich rokov spôsobili dopravnú nehodu. Podľa platného zákona takíto vodiči prídu o vodičský preukaz nezávisle od následkov nehody. Po novom polícia zadrží vodičák iba vtedy, ak pri týchto troch nehodách došlo k zraneniu alebo úmrtiu.

Dočasné a trvalé vyradenie vozidla z evidencie

Veľkou zmenou, ktorá zjednoduší majiteľom vozidiel dočasne ich vyradiť z evidencie, je presun právomocí z obvodných úradov dopravy na dopravné inšpektoráty polície. Motoristi tak nebudú musieť navštíviť niekoľko úradov, ale všetko vybavia na jednom mieste.

To, čo však považujeme za najväčšiu pomoc pre motoristov, je zjednodušenie trvalého vyradenia vozidla z evidencie. Hovoríme predovšetkým o nepojazdných autách, ktoré majitelia už dávno nemajú - napríklad ich rozpredali na súčiastky alebo použili ako „sklad“ náhradných dielov pre svoje novšie auto. Majiteľ takéhoto vozidla musí zaplatiť príspevok do Recyklačného fondu a následne požiadať obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o neexistencii vozidla.

Poplatky do Recyklačného fondu

 • dátum prvej evidencie vozidla do 10 rokov od podania žiadosti o vyradenie – 200 eur
 • dátum prvej evidencie vozidla od 10 do 15 rokov od podania žiadosti o vyradenie – 150 eur
 • dátum prvej evidencie vozidla od 15 do 20 rokov od podania žiadosti o vyradenie – 100 eur
 • dátum prvej evidencie vozidla viac ako 20 rokov od podania žiadosti o vyradenie – 50 eur

Evidencia vozidiel

V evidencii dôjde k veľkým zmenám po zavedení elektronickej Národnej evidencie vozidiel. Novela už pripravuje pôdu pre možnosť požiadať o zmeny vo vlastníctve vozidla či technických parametroch, napríklad farby, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

V presne vymedzených prípadoch bude možné vykonávať zmeny aj pomocou pripravovaného občianskeho preukazu s implementovaným čipom. Zákon zároveň umožňuje vzájomnú výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ, či už pôjde o údaje z evidencie vozidiel alebo vodičov.

Ďalšou zmenou, ktorá poteší záujemcov o „pekné“ evidenčné čísla, je možnosť požiadať o želanú kombináciu. Kým v minulosti sa rôzne zaujímavé číselné kombinácie vydávali len po známosti, predchádzajúce novely túto prax zatrhli s tým, že evidenčné čísla sa budú vydávať po poradí. Po novom, pokiaľ polícia danú kombináciu má na sklade, za poplatok 80 eur ju na požiadanie vydá.

V súvislosti s elektronickým systémom sa zlepší spolupráca s exekútormi, aby nedochádzalo k prípadom, keď zadlžený vlastník predá vozidlo, na ktoré je uvalená exekúcia. Exekútorské úrady budú môcť v evidenčnom systéme vyznačiť blokáciu, čím zabránia prepisu či inému úkonu.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková 3 fotografie v galérii Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková

Vodičské preukazy

Novela dopĺňa určité biele miesta v doterajšom zákone, predovšetkým odstraňuje problémy pri registrovaní štvorkoliek, ktoré majú nižšiu hmotnosť než 350 kg, no výkon ich vylučuje zo skupiny AM. Preto novela umožňuje ich zaradenie do skupiny B1, ak nepatria do skupiny AM a prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg. V prípade elektromobilov sa hmotnosť počíta bez akumulátorov a najväčší čistý výkon elektrického motora nepresahuje 15 kW.

Významnou zmenou prejde aj vodičské oprávnenie skupiny B, konkrétne hmotnosť jazdnej súpravy. Doteraz musel vodič absolvovať osobitný výcvik v autoškole alebo dodatočnú praktickú skúšku, akonáhle hmotnosť súpravy prekročila 3 500 kg. Novela túto hmotnosť obmedzila v rozsahu 3 500 až 4 250 kg. Zatiaľ však nie je jasné, čo čaká vodičov v prípade, že auto s prívesom, napríklad veľké SUV s ťažkým karavanom, prekročí novelou stanovenú hornú hranicu.

Novela zjednodušuje platnosť vodičských preukazov skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, ktoré podľa súčasnej legislatívy vodičáky platia päť rokov a po dovŕšení veku 65 rokov iba dva roky. Z ustanovenia má podľa návrhu vypadnúť veková hranica a novela ustanovuje platnosť vodičáku na „päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti“. V podobnom duchu sa zjednodušuje aj platnosť preukazov pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T.

Zdroj: PZ SR 3 fotografie v galérii Zdroj: PZ SR

Zdravotné a psychologické vyšetrenie

Podľa navrhovanej novely každý, kto sa musí zo zákona podrobiť psychologickému vyšetreniu, musí psychológovi pred samotným vyšetrením predložiť čestné vyhlásenie. Dokument musí okrem osobných údajov obsahovať vyhlásenie o fyzickom a psychickom stave v súvislosti so spôsobilosťou viesť vozidlo, o prekonaných a aktuálnych ochoreniach, pravidelne užívaných liekoch či o požití alkoholu alebo iných návykových látok pred vyšetrením. Význam tejto novinky nám zatiaľ uniká a dúfame, že sa ho dozvieme v priebehu legislatívneho procesu.

Z praktického hľadiska je však oveľa dôležitejšia zmena, ktorú si podľa dôvodovej správy vynútilo falšovanie posudkov. Novela preto prikazuje psychológom, psychiatrom a lekárom posielať kópiu posudku priamo polícii. Rovnakú povinnosť má každý lekár alebo psychológ, ktorý aj mimo prikázanej prehliadky zistí zníženú alebo obmedzenú spôsobilosť na vedenie vozidla.

Pokračovanie článku nižšie

Ďalšou novinkou je zavedenie 30-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť dňom, keď polícia nariadi zdravotnú prehliadku. Ministerstvo tvrdí, že čo najkratšia lehota od zisteniu jazdy pod vplyvom alkoholu, návykovej látky alebo liekov umožní psychiatrovi oveľa objektívnejšie posúdiť prípadnú závislosť vodiča.

V súvislosti s odbornou spôsobilosťou novela zavádza možnosť preskúšania aj pre osoby, ktoré preukázateľne nešoférovali alebo šoférovať nemohli najmenej dva roky. V tomto prípade a vtedy, ak došlo k zmene odbornej spôsobilosti, môže polícia nariadiť teoretickú aj praktickú skúšku.

Štvorkolky a malotraktory

Návrh zakazuje fajčenie, jedenie a pitie nielen pre vodičov pracovných strojov, štvorkoliek a trojkoliek, ale po novom aj všetkým spolujazdcom.

Koniec fajčenia aj pre spolujazdcov: § 5 ods. 2

„Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L nesmú počas jazdy jesť, piť ani fajčiť; táto povinnosť sa vzťahuje aj na ich spolujazdca.

Novela prináša úľavu aj majiteľom záhradných či iných malotraktorov so zvláštnym evidenčným číslom začínajúcim písmenom „C“. Tí budú môcť jazdiť po cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách, avšak len za nezníženej viditeľnosti. Novela zároveň umožní vydávať tieto špeciálne značky aj tzv. neschváleným vozidlám, napríklad vlastnoručne vyrobeným traktorom, avšak za predpokladu, že ide o vozidlá určené na poľnohospodárske alebo lesné práce. Pokiaľ by chcel majiteľ použiť cestu vyššej triedy alebo jazdiť za zníženej viditeľnosti, musí požiadať o výnimku, o ktorej sme podrobnejšie informovali v článku zaoberajúcom sa témou malotraktorov.

Najdôležitejšie zmeny v pripravovanej novele

 • Chodci musia reflexné prvky aj v obci
 • Účastník musí nájsť poškodeného, ktorému spôsobil materiálnu škodu
 • Poisťovne musia informovať políciu aj o škodových udalostiach
 • Miernejšie pravidlá pre zadržanie vodičského preukazu
 • Vyradenie vozidla z evidencie už len za poplatok, bez pokút a trestov
 • „Pekné“ evidenčné čísla za 80 eur

Najnovšie články
Náš export áut do Ruska vlani klesol

Polícia v polovici apríla spustí 24-hodinový maratón merania rýchlosti. V rámci akcie, do ktorej sa zapoja viaceré európske krajiny, môžu občania vybrať...

Naplánujte miesto merania rýchlosti

ADAC čelí novej afére. Po krátkom pohovore u šéfa dostal top manažér klubu hodinovú výpoveď. Dôvody: dlhoročná sprenevera a úplatky.

Déja vu? Nový škandál v ADAC

Spoplatnenie nemeckých diaľnic sa pomaly, ale isto stáva realitou. Nemecký parlament navzdory početným výhradám v prvom čítaní schválil...

Schválené: Za nemecké diaľnice budeme platiť

Priemerný medziročný rast predaja bol 3,8%, no koncern Daimler dosiahol takmer desaťpercentný nárast.

V raste predaja vedú Nemci

Bezpečnosť motoristov sa zvýši na úseku Hronský Beňadik - Lehôtka pod Brehmi, ke bude chrániť motoristov pred kolíziou so zverou.

Na R1 pribudne 15 kilometrov oplotenia

PREHĽAD   Diaľničné poplatky sa vo väčšine krajín nemenia alebo sa zmenia len minimálne. Ponúkame vám stručný prehľad vo vybraných...

Diaľničné poplatky v Európe na rok 2015
Aktuality.sk Šport.sk Mobilmánia.sk Živé.sk Čas.sk Adam.sk

V nedeľu sa prebudíme do zamračeného a hmlistého počasia. Očakávame miestami prehánky či mrholenie, od 1200 m snehové zrážky.

SHMÚ: Oblačná a hmlistá nedeľa. Očakávame prehánky či snehové zrážky

Vlkolaci, Jack Rozparovač, steampunk a rytieri? Hra ukazuje, že všetky tieto pojmy sa dajú spojiť do funkčného celku.

Recenzia hry: Ponurý Londýn očarí

Ľudia pri dražbe ani nedýchali! V Trnave bolo v sobotu popoludní divoko.

Kvôli tomuto prešiel pol Slovenska

Desiatky kilometrov bielych pláží, obrovská socha Krista, štadión Maracaná či bujarý festival samby lákajú každý rok milióny turistov do Ria de...

Rio láka na biele pláže, zelené kopce a úžasný karneval
Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×